Gjer grep – vil sikre trygg ferdsel i heile kommunen