Meiner å ha funne ei suveren, effektiv og kostnadseffektiv løysing