Vil avgrense bruk av veg – krev i tillegg strakstiltak om lys