Vegbygging i Aure sentrum, kvinneforeining i Velledalen og plate-automat med filmvisning

foto