Innbyggarane frustrert – kommunen legg ned legetilbod

foto