360 millionar til å styrkje satsinga på psykisk helse og rus