Vil auke samarbeid med nabokommunar – foreslår å opprette ny stilling