Avviser lovbrudd og at det fløt med kontanter

foto