Klare for å vere på vakt – som dei einaste i vårt område