Søker om ein halv million til utbetring av rås

foto