Ramma inn merke av at ordføraren gjekk på ein smell