­– Eg er ein ekte bygdegut og ikkje eit bymenneske