Var for hard på gasspedalen – dømt til fengsel, bot og tap av førarretten