Vekeblad: Verdsstjerner skal opptre under bryllaupet