Deler ut millionar til ulike arrangement – ei bygd skil seg ut