21 millionar vert delt ut for å styrke mediemangfaldet i Norge – overraskinga var stor då det kom fram kva Nyss får