Brennheit marknad på Strandafjellet og på Fjellsetra

foto
Helge Ibrahim ved Visit Stranda har innlosjert gjestar sidan 2004. Foto: Rita Svorkås