I 2000 var desse på fotballskule, kjenner du dei att?