Ho held fram i stillinga – så mykje får ho i årsløn