Dette vil kommunedirektøren gjere med dei kommunale bygga

foto