Her vert det vått: – Berre å komme seg ut i nærmaste bekk