På denne måten ønskjer dei å seinke terskelen slik at fleire vågar