Utlendingar strøymer til norske fjell – lokalt anlegg størst i nordvest