– Må meir til enn berre lågare barnehageprisar

foto