Trassa vind og snøkave – slik gjekk det i det store rennet