Dette seier Ekornes om innverknadane straumprisane har på fabrikkane

foto