Skuleprosjekt for framtida – dette meiner ungdommen ein kan gjere annleis for ei grønare framtid