Sjå kor mange stemmer dei ulike kandidatane fekk

foto