Tid for nytt møte – vil revidere fleire store planverk