Vil kjøpe kommunalt bygg – ber om fritak frå avgifter