Var med i verdskjende TV-seriar – får framleis fanbrev