Foreslår å legge ned butikk: – Ein kan ikkje drive på dugnad