Sjeldant syn i fjøresteinane: – Kan ikkje hugse å ha høyrt om det før