Må hente pengar frå andre område for å oppretthalde tenestetilbodet