Tek med to filmar av lokal filmskapar til Sør-Korea