– Det er kjekt å sjå at Roger Hofseth no held det han lova