Fryktar større skadar: – Har budd oss så godt vi kan