– Det vil nok ikkje skje noko før ved neste korsveg

foto