Diskuterte budsjettet i kommunen – må fri til Statsforvaltaren