«Spøtar-Helene-støvå» – frå hus til busshaldeplass