Frp meiner Stranda hamnar rett på Robek, men det blei fleirtal for budsjettet likevel

foto