Dale nektar for politisk styrt toganbod – blir ikkje trudd