Helseplattformen: – Eit pengesluk og burde ha blitt stoppa