Ser lyst på framtida: – Trur kommunen er ute av Robek i februar