Feira jubileum – elevar stod for spesiell markering