- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Feira jubileum – elevar stod for spesiell markering