Lokalt hotell går inn i hotellkjede – må oppgradere for millionar