Her vil dei setje opp fartsgrensa: – Vi motsett oss dette sterkt

foto