foto
Deponiet på Kjølen i Stranda ligg 350 meter over havet. Foto: Staale Wattø

Hyrer inn advokat etter å ha blitt alvorleg sjuk sjølv - reagerer på at fleire har døydd tidleg

Etter tiår med forureining frå eit nedlagt bossdeponi går ein nabo til sak mot kommunen. Naboen mistenker at forureininga er årsak til tidleg død hos mor, far, bror, onkel og farfar.