Varslar raude tal: Folk er meir forsiktige med pengane