Fryktar bråstopp: – Vi må få start når alarmen går